Vergezichten

Vergezichten

3-Dagtoer, Termijnen beschikbaar, 6 Weken aanmeldingstermijn

Drie dagen die voorbij zullen vliegen! Dat de diversiteit van onze vogelwereld niet alleen voor het getrainde oog van de ornithologen een prachtig gezicht is, daarvan kunt u zich bij [...]

vanaf 180 € / persoon
boeken

Ons cultuurgebied

De Eifel is een vakantie- en natuurbelevingsregio die ook in cultureel opzicht afwisselingsrijke vakantiedagen garandeert. Daar waar vandaag natuurliefhebbers, groepsreizigers en families een spannende vakantietijd beleven, zijn op vele plaatsen in de Eifel de sporen van hun vroegere bewoners tot vandaag de dag bewaard gebleven.

Naast exclusieve natuurbelevenissen bieden onze wandel-, fiets- en GPS-tochten tijdens uw vakantieverblijf ook levendige indrukken van het veelzijde culturele erfgoed van de vakantieregio Eifel. Onze natuurgidsen nemen u tijdens uw vakantie mee op een tijdreis in de lang vervlogen tijdperken. Dankzij de boeiende verhalen over de overblijfselen van grotbewoners uit de steentijd, geciviliseerde Kelten en Romeinen, krijgshaftige ridders en vrome monniken, wordt de vakantie vooral voor kinderen een onvergetelijke vakantiebelevenis.
Wij nodigen families met kinderen en groepen in natuur en cultuur geïnteresseerde volwassen uit om in hun vakantietijd belevenisgeoriënteerde trektochten door het natuur- en cultuurgebied van de vakantieregio Eifel te ondernemen.

Cultuurlandschap Eifel

De ontwikkeling van het Eifellandschap in de vakantieregio's van Vulkaaneifel, Roereifel, Noord-Eifel en de Hoge Venen zijn nauw met de culturele ontwikkeling van de mensen verbonden.

In de jonge steentijd begonnen de mensen ook in het Eifelgebied het aanzicht van het oorspronkelijk door grote loofwouden gedomineerde middelgebergtelandschap te veranderen. Het houden van weidevee, het rooien van bosvlakten voor de akkerbouw en het gebruik van de bossen als leverancier van brand- en bouwhout hebben in de loop van de eeuwen gebruiksvormen laten onstaan, die het Eifellandschap tot vandaag de dag kenmerken en die u in het kader van onze vakantieprogramma's van heel dichtbij kunt beleven.
De bloemenpracht van de halfdroge grasvelden in de Kalkeifel of de narcissen- en daslookweiden in de Noord-Eifel zou zonder het werk van de mens in de vorm van het jaarlijkse maaien niet zijn ontstaan en is niet alleen voor natuurliefhebbers een vakantiereis waard. Ook hebben de verschillende vormen van het bosbeheer het huidige landschapsbeeld van de vakantieregio Eifel zeer sterk gevormd. Juist op dit gebied biedt de Eifel rijkelijk illustratief materiaal voor belevenisgeoriënteerde natuurvakanties.
De wouden zwijgen, maar ze zijn niet stom

De wouden zwijgen, maar ze zijn niet stom

3-Dagtoer, vanaf 284 €/ persoon

meer lezen
Net zo mager als welig

Net zo mager als welig

3-Dagtoer, vanaf 278 €/ persoon

meer lezen
Terwijl de sporen van intensieve gebruiksvormen zoals het hakhoutbeheer voor vakantiereizigers alleen met geoefende blik te herkennen zijn, valt de niet inheemse, ook wel „Preußenbaum“ genoemde spar als karakteristiek bestanddeel van moderne productiebossen alle vakantiegasten direct op. Momenteel is met de afbakening van het Nationaal Park Eifel een renaturatieproces terug tot de oorspronkelijke Eifelwouden begonnen, hetgeen in het kader van de natuurbelevenissen van onze groeps- en familiereizen tijdens uw vakantieverblijf nieuwsgierig gevolgd kan worden.

Over Kelten en Romeinen in de Middeleeuwen

Tot het cultuurlandschap Eifel behoren ook de architectonische nalatenschap van de mensen die de middelgebergteregio eens bevolkt hebben. Wij nodigen u uit tot een historische spoorzoektocht, die van uw vakantiedagen een levendige cultuur- en vakantiebelevenis maakt.

Naast monumenten uit antieke tijden, zoals in de vorm van de Keltische Matronentempel of de Romeinse waterleiding, geven de Middeleeuwse burchten en kloosters, zoals bv. de burcht Nideggen of de Nieder- en Oberburcht in Manderscheid c.q het cisterciënzer klooster in Himmerod, tijdens uw vakantiereis een blik in het leven van lang vervlogen tijden. Ook de getuigenissen van de winning van ijzererts, kalk en molenstenen zouden niet onvermeld moeten blijven als voorbeelden van historische mijnbouwmethodes in de vakantie- en belevingsregio Eifel.
Over ringwallen, matronencultus en aquaducten.

Over ringwallen, matronencultus en aquaducten.

3-Dagtoer, vanaf 12 €/ persoon

meer lezen
En wat zou een cultuurgebied zoals de Eifel zijn zonder een veelzijdig museumlandschap, waar op boeiende wijze gepresenteerde informatie over de bijzonderheden van deze vakantieregio gereedstaat. De Vulkaanpark-musea van de Vulkaaneifel, de Nationale Park-ingangen en de museumvoorzieningen van Oost-België en de Hoge Venen wachten er alleen op, door in natuur en cultuur geïnteresseerde vakantiegasten tijdens hun vakantie te worden bezocht. Wij nodigen u uit, tijdens uw vakantiereis onder begeleiding van onze natuurgidsen meer over het cultuurgebied van de vakantieregio Eifel te weten te komen.

Culturele bijzonderheden van de Eifel

Onze burchten & kloosters

Talrijke burchten en kloosters hebben de geschiedenis van ons cultuurgebied gevormd. De weerbare burchten beschermden de kleine en zeer kleine territoriale machtsgebieden tegen concurrerende veroveraars. Achter dikke kloostermuren ontstonden de religieus-geestelijke centra van de regio.

Historische bedrijfsvormen

Onze Eifel is een door land- en bosbouw gekenmerkte middelgebergteregio met vele schijnbaar natuurlijke, in werkelijkheid echter door de eeuwen heen door de mensenhand gevormde, landschapsdelen. Ook de mijnbouw heeft sporen achtergelaten in de Eifel, die niet altijd op het eerste gezicht te herkennen zijn.

Kelten en Romeinen

De Kelten en Romeinen hebben de vestigingsgeschiedenis van de Eifel gedurende een lange periode gekenmerkt. Hun overblijfselen behoren tot de culturele geschiedkundige schatten van onze middelgebergteregio.

Ons museumlandschap

Ons veelzijdige museumlandschap is een spiegel van de bijzonderheden van de natuurgebieden en geologie en de bewogen geschiedenis van onze Eifelregio.