Rivier Kall in het Kalldal

Onze filosofie

Bij ons beleeft u het bijzondere, niet het alledaagse.

Onze filosofie

Met onze exclusieve natuurbelevingsarrangementen willen wij u ons mooie cultuurlandschap in harmonie met de natuur naderbij brengen. Omdat wij onze Eifelregio liefhebben, gaat ons het behoud van haar natuurschoonheden in het bijzonder aan het hart.

Dat is voor ons een stimulans en tegelijkertijd een verplichting. De verenigbaarheid van aantrekkelijke natuurbelevenissen en gerealiseerde natuurbescherming is ons leidmotief. De respectvolle omgang met de Eifelnatuur, haar flora en fauna is het centrale element bij de planning en uitvoering van ons toeristische natuurbelevingsaanbod in de Vulkaaneifel, in de Hoge Venen en in de Nationale Park-regio Eifel.
Wij zetten heel bewust in op exclusiviteit en duurzaamheid. In kleine groepen leiden wij natuurliefhebbers en families naar buitengewone plaatsen van beschermde natuurgebieden, bio- en geotopen. U wordt daarbij begeleid door speciaal opgeleide natuurgidsen, die met vakkundige en hoogst plezierige uitleg uw blik op de bijzonderheden van het Eifellandschap, haar planten- en dierenwereld richten.
Mensen op de helling kijken naar zonsondergang
Daarbij letten wij er zeer goed op dat de rustfases gerespecteerd worden, die de levende wezens van de afzonderlijke natuurgebieden voor hun soortspecifieke ontwikkeling nodig hebben. Op deze wijze willen wij een vakantiesfeer scheppen, waarin het belevingskarakter met het bewustzijn voor de schoonheid en de beschermingswaardigheid van onze Eifel met elkaar verbonden worden. In deze zin nodigen wij u van harte uit, de Vulkaaneifel, de Hoge Venen en de Nationale Park-regio Eifel in het kader van onze exclusieve natuurbelevingsreizen te leren kennen.

Onze kwaliteitsbeloften

Onze Eifel is een eersteklas natuurbelevingsregio. Wij willen u graag een service bieden, die tevens het predikaat "eersteklas" verdient.

Onze pretentie om u exclusieve en duurzame natuurbelevingsreizen aan te bieden, stelt een hoog kwaliteitsbewustzijn bij de samenstelling van onze arrangementen, de opleiding van onze natuurgidsen, de keuze van de toeristische partnerbedrijven, het advies en de begeleiding van onze vakantiegasten voorop. Wij zijn pas tevreden, als u zich helemaal goed voelt!

Het is ons ernst, wij houden ons aan onze kwaliteitsbeloften

  • Wij bieden onze gasten unieke exclusieve natuurbelevenissen. Bij ons beleeft u het bijzondere, niet het alledaagse.
  • Wij hechten grote waarde aan de opleiding van onze natuurgidsen, want zij belichamen de waardering voor ons natuurerfgoed en het behoud ervan, waartoe wij ons toe verplicht voelen.
  • Wij garanderen de respectvolle en verantwoordelijke omgang met de natuur. Dat verklaart waarom enkele arrangementen seizoensafhankelijk zijn en een maximumaantal deelnemers hebben.
  • Wij stemmen de inhoud van de programma's van onze natuurbelevingsarrangementen optimaal op elkaar af.
  • Wij garanderen de individuele begeleiding van onze gasten door middel van kleine groepen.
  • Wij waarborgen een soepele bovenregionale samenwerking van onze partners in de vakantieregio's Vulkaaneifel, Nationaal Park-regio Eifel en de Hoge Venen.