Onze gegevensbeschermingsverklaring

Wij van Eifelnaturreisen (hierna "ENR" genoemd") verheugen ons op uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid en wij willen dat u zich bij uw bezoek aan onze internetpagina's veilig voelt. Hieronder verduidelijken wij, welke informatie wij bij ENR tijdens uw bezoek aan onze websites registreren en hoe deze beschermd wordt.

Inhoud

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn afzonderlijke opgaven over persoonlijke of zakelijke betrekkingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Daaronder valt informatie over bv. uw juiste naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet direct met uw werkelijke identiteit in verbinding wordt gebracht - zoals bv. favoriete websites of aantal gebruikers van een site - zijn geen persoonsgebonden gegevens.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard voor de systeemveiligheid tijdelijk de verbindingsgegevens van de aanvragende computer, de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, de herkenningsgegevens van het gebruikte browser- en bedrijfssysteemtype evenals als de website vanaf waar u ons bezoekt, op. Daar bovenuitgaande persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, tenzij deze gegevens vrijwillig door u zijn ingevoerd, bv. in het kader van een informatieaanvraag.

Gebruik en doorgave van de persoonlijke gegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de technische administratie van de websites en om te voldoen aan uw wensen en eisen, ook normaal gesproken ter beantwoording van uw aanvraag. Doorgave, verkoop of andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is.

Gebruik van cookies

"Cookies" zijn kleine bestanden die het ons mogelijk maken om op uw PC specifieke op u, de gebruiker, afgestemde informatie op te slaan, terwijl u een van onze websites bezoekt. Cookies helpen ons erbij, de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze internetpagina's te bepalen, net als het zo comfortabel en efficiënt mogelijk vormgeven van ons aanbod voor u. Wij gebruiken enerzijds de zogenaamde "session-cookies", die uitsluitend voor de duur van uw gebruik van een van onze internetpagina's tussentijds worden opgeslagen. Anderzijds gebuiken wij "permanente cookies" om informatie bij te houden over bezoekers die herhaaldelijk op een van onze internetpagina's komen. Het doel van het gebruik van deze cookies is om u een optimale gebruikersbegeleiding aan te kunnen bieden zoals het u "weer herkennen" en u bij herhaaldelijk gebruik een zo gevarieerd mogelijke internetsite en nieuwe inhoud te kunnen presenteren. De inhoud van een permanente cookie beperkt zich tot een identificatienummer. Naam, IP-adres etc. worden niet opgeslagen. Een afzonderlijke profielvorming over uw gebruiksgedrag vindt niet plaats. Het gebruik van ons aanbod is ook zonder cookies mogelijk. U kunt in uw browser het opslaan van cookies deactiveren, tot bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen dat hij het u meldt zodra er een cookie wordt verzonden. U kunt cookies ook te allen tijde van de harde schijf van uw PC wissen (map: "cookies"). Let er echter op dat u in dit geval met een beperkte weergave van de pagina en met een beperkte gebruikersbegeleiding rekening moet houden.

Veiligheid

ENR treft alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke data tegen verlies en misbruik te beschermen. Zo worden uw gegevens in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen, die niet openbaar toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonlijke gegevens bij de doorgave door de zgn. Secure Socket Layer-technologie (SSL) gecodeerd. Dat betekent dat de communicatie tussen uw computer en de servers van ENR met gebruik van een erkend coderingsproces plaatsvindt, als uw browser SSL ondersteunt. Mocht u met ENR per e-mail in contact willen komen, dan wijzen wij u erop dat de vertrouwelijkheid van de doorgegeven informatie niet gewaarborgd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien.

Informatierecht

Op schriftelijk verzoek wordt u er door ons over geïnformeerd welke gegevens wij over uw persoon (bv. naam, adres) hebben opgeslagen.

Facebook

Onze internetsite gebruikt sociale plug-ins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA geëxploiteerd wordt ("Facebook"). De plug-ins zijn aan een van de facebook-logo's herkenbaar (witte "f" op blauw tegeltje of een "duim omhoog"-teken) of zijn met de toevoeging "Facebook Social Plugin" gekenmerkt. De lijst en het uitzien van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: http://developers.facebook.com/plugins. Wanneer u een webpagina van onze internetsites oproept die zo'n plug-in bevat, dan bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en door deze in de webpagina geïntegreerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verkrijgt en informeren u daarom overeenkomstig onze kennis van zaken: door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze internetsite heeft opgevraagd. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de Like-button te klikken of een commentaar achter te laten, wordt de dienovereenkomstige informatie door uw browser direct doorgegeven aan Facebook en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, bestaat er toch de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat. Doel en omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in de privacyverklaringen van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze internetsite gegevens over u verzamelt en deze aan uw bij Facebook opgeslagen lidgegevens koppelt, dan dient u voor uw bezoek aan onze internetsite bij Facebook uit te loggen. Het is ook mogelijk sociale plug-ins van Facebook met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker". Model van SCHWENKE & DRAMBURG – spreerecht.de

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie vergaarde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te geven. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geregistreerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren. De actuele link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl