Vulkaanmuseum

Vuur en lava in de Eifel

Actief de geheimen van de Vulkaaneifel op het spoor

Men hoeft geen romanticus te zijn om de schoonheid van de Eifellandschappen hulde te brengen. Maar niet alleen dat - de Vulkaaneifel laat de belangstellende zien hoe de aarde ontstaan [...]

vanaf 790 € / persoon
boeken

Ons geogebied

Vandaag de dag behoort de Eifel wegens zijn intacte natuur en de soortenrijkdom van haar dieren- en plantenwereld tot de meest aantrekkelijke vakantie- en natuurbelevingsregio's van Duitsland.

Haar geliefdheid, die ze als reisbestemming bij natuurvrienden, families en groepsreizen geniet, dankt de Eifel niet in de laatste plaats aan de geologische processen die de vakantieregio haar door zachte heuvels gekenmerkte verschijningsbeeld hebben gegeven. Graag leiden wij u in het kader van onze exclusieve natuurbelevingsprogramma's naar de plaatsen van de Vulkaaneifel, van de Hoge Venen en de Nationale Park-regio Eifel, die boeiende informatie over het aardgeschiedkundige ontstaan van onze middelgebergteregio geven.
Net zo mager als welig

Net zo mager als welig

3-Dagtoer, vanaf 278 €/ persoon

meer lezen

De vulkanische geschiedenis van de Eifel

Het middelgebergte Eifel is een grotendeels 400 miljoen jaar oude gebergterest, die in geologisch opzicht tot het links-Rijnse leisteengebergte behoort.

Ongeveer 45 miljoen jaar geleden is het vulkanisme in een 10 miljoen jaar durende fase begonnen, het landschap van de Vulkaaneifel vorm te geven. De tot vandaag laatste hete fase van vulkanische activiteit begon een miljoen jaar geleden en eindigde tienduizend jaar geleden. Vooral uit deze tijd stammen de bij vakantiegangers vandaag best bekende geologische overblijfselen van het vulkanisme in de Vulkaaneifel: de maaren.
Deze in Europa unieke natuurfenomenen doen zich vandaag de dag voor bij de in geologie geïnteresseerde vakantiegasten als kratervormige verdiepingen in het landschap van de vakantie- en natuurbelevingsregio Vulkaaneifel. De maaren zijn ontstaan door enorme vulkanische waterdampexplosies, waarvan de kracht vulkaankraters zoals het Meerfelder Maar heeft geschapen, dat met een diameter van ca. 1.700 meter en een trechterdiepte van ca. 400 meter de grootste maar van de Vulkaaneifel is.
Water

Water

5-Dagtoer, vanaf 534 €/ persoon

meer lezen
In het kader van onze vakantieprogramma's leiden geologisch opgeleide natuurgidsen u ook naar de niet zo makkelijk te herkennen schouwplaatsen van vulkanische activiteiten zoals slakkenkegels, laagvulkanen, koepels, caldera's en lavastromen, die samen met de maaren tot het aardgeschiedkundig erfgoed van het Vulkaanpark Eifel behoren.

De Eifel heeft meer te bieden

De geologische bijzonderheden van de natuurbelevings- en vakantieregio Eifel beperken zich echter geenszins tot de vormen van het vulkanisme.

Haast net zo majestueus als de Gerolsteiner Dolomieten tronen in de Nationale Park-regio Eifel niet ver van het Eifelstadje Nideggen de bonte zandsteenrotsen hoog boven het Roerdal. Hier heeft de Roer zich diep tot in de oude, Devoonse rotsromp gesneden en zo de bonte zandsteenrotsen gemodelleerd, waarvan de rode kleuring op het woestijnachtige klimaat van hun ontstaanstijd wijst. Geologische processen leveren ook de verklaring voor het ontstaan van het hoogveenlandschap van de Hoge Venen.
Op de hoogvlakte tussen Eupen, Raeren, Malmedy, Hockai en Jalhay heeft de verwering van het leisteengesteente aan het oppervlak van de 500 miljoen jaar oude Revin-laag tot de vorming van een haast waterondoorlaatbare, kalkvrije bodem geleid. In de Hoge Venen kunnen vakantiegasten vandaag op verschillende plaatsen zoals Botrange, Steling, Hoscheit, Kaiser Karls Bettstatt, Pannensterz, Langschoss en Richelsley de "Vennwacken", markante uit de dieper liggende Revin-lagen van het veenmassief aan de aardoppervlakte geraakte kwartsietrotsen bewonderen.
Dwars er doorheen - midden erin

Dwars er doorheen - midden erin

5-Dagtoer, vanaf 350 €/ persoon

meer lezen
Met onze duurzame natuurreisprogramma's willen wij de blik van onze vakantiegasten op de schoonheid en de beschermwaardigheid van het geologische erfgoed van onze vakantie- en natuurbelevingsregio Eifel richten. Wij nodigen u uit, beschermde bio- en geotopen tijdens uw vakantie in kleine groepen onder begeleiding van geologisch ervaren natuurgidsen exclusief te betreden. Of we nu samen met onze vakantiegasten wandel-, fiets- en GPS-tochten naar geologisch interessante plaatsen ondernemen of bij het geocaching geologische bijzonderheden opsporen, de maatstaf van ons duurzame vakantieaanbod blijft de verenigbaarheid van aantrekkelijke natuurbelevenissen en gerealiseerde natuurbescherming.

Geogebied Nationaal Park-regio

Miljoenen jaren geleden lagen delen van de Roereifel aan de kust van een tropische woestijn. De bonte zandsteenrotsen tussen de Eifelstadjes Heimbach en Nideggen geven informatie over dit hoofdstuk van de aardgeschiedkundige ontwikkeling van de Nationaal Park-regio Eifel.

Ook de oorsprong van de versteende koraalriffen van de kalkkommen, die sporen van de organismen van de platzee bevatten die hier 380 miljoen jaar geleden de aardbodem bedekte, ligt in het tropische klimaat. Überhaupt kan de aardgeschiedenis in de Nationaal Park-regio Eifel zo ver terug gevolgd worden als haast nergens anders in Noordrijn-Westfalen. Tot de met 500 miljoen jaar oudste gesteenten van het gehele Rijnse Leisteengebergte behoren kwartsietrotsen zoals het in de buurt van het Eifelstadje Monschau gelegen natuurmonument Kaiser Karls Bettstatt.
Bord Nationaal Park Eifel

Expeditie Eifel-Ardennen

4-Dagtoer, vanaf 350 €/ persoon

meer lezen

Geogebied Vulkaaneifel

Zo'n rustig en sereen effect als het landschap van de Vulkaaneifel vandaag de dag heeft, aardgeschiedkundig gezien heeft zij bewogen tijden achter zich. Met meer dan 350 vulkanische uitbarstingscentra wekt ze niet alleen de weetgierigheid van vulkanologen.

Als vakantieregio is de Vulkaaneifel ook voor geologisch geïnteresseerde natuurliefhebbers en families een vakantiebestemming die de moeite waard is. Want een vakantie in het geopark Vulkaaneifel belooft spannende tijdreizen in de aardgeschiedenis. Vulkanische activiteiten hebben hier in de vorm van maaren, slakkenkegels, laagvulkanen, koepels, caldera's en lavastromen hun sporen achtergelaten. Onder de geologische hoogtepunten vallen ook rotsformaties zoals de Gerolsteiner Dolomieten als getuigen van een tijd, waarin het water van een tropische zee de Vulkaaneifel bedekte.

Geogebied Hoge Venen

Geologische processen hebben de voorwaarden geschapen voor het vormen van de Hoge Venen als uniek hoogveenlandschap op de hoge ruggen van Oost-België, ten gevolge van de grote hoeveelheden neerslag na het einde van de laatste ijstijd.

Als hoofdacteur blijft de waterondoorlaatbare aardlaag, die door de verwering van de bovenste, 500 miljoen jaar oude Revin-laag ontstond, echter verborgen. In plaats daarvan geven de als "Vennwacken" op vele plekken van de Hoge Venen aan het aardoppervlak gekomen kwartsietrotsen de diepere Revin-lagen geologisch geïnteresseerden meer uitsluitsel over de ontstaansgeschiedenis van de aarde van de Hoge Venen. Tot de verdere geologische bijzonderheden van de vakantie- en natuurbelevingsregio Hoge Venen behoren de palsen als relicten van de vorstheuvelvormen uit de ijstijd.
Welzijn in de Hoge Venen

Welzijn in de Hoge Venen

3-Dagtoer, vanaf 405 €/ persoon

meer lezen