Impressum

eifelnaturreisen
c/o Rureifel-Tourismus e.V.

An der Laag 4
52396 Heimbach

Tel.: +49 2446 80579 - 0
Fax: +49 2446 80579 - 30

Inhoud

Verantwoordelijke projectpartners

CENTRE NATURE BOTRANGE

Dhr. Xavier Janssens
Route de Botrange 131
4950 Robertville
België

Tel.: +32 80 440300
Fax: +32 80 444429

Kreis Euskirchen

Struktur- und Wirtschaftsförderung
Mevr. Iris Poth
Jülicher Ring 32
53879 Euskirchen
Duitsland

Tel.: +49 2251 15 - 189
Fax: +49 2251 15 - 489

Rureifel-Tourismus e.V.

Dhr. Gotthard Kirch
An der Laag 4
52396 Heimbach
Duitsland

Tel.: +49 2446 80579 -0
Fax: +49 2446 80579 -30

Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH

Dhr. Andreas Schüller
Mainzer Str. 25
54550 Daun
Duitsland

Tel.: +49 6592 933200
Fax: +49 6592 985900

Overige projectpartners

Biologische Station im Kreis Düren e.V.

Zerkallerstr. 5
52385 Nideggen
Duitsland

Kreis Euskirchen

Untere Landschaftsbehörde
Jülicher Ring 32
53879 Euskirchen
Duitsland

Staatsbosbeheer Rijnland-Palts, houtvesterij Daun

Gartenstraße 28a
54550 Daun
Duitsland

LEAD PARTNER

Kreis Düren
Bismarckstr. 16
52351 Düren
Duitsland

Projectplanning- en omzetting

Van de marktanalyse tot het live gaan, heeft Bauer + Kirch GmbH het project eifelnaturreisen in alle fases als verantwoordelijk lead-agentschap begeleid.

Bauer + Kirch GmbH
Pascalstraße 57
52076 Aachen

Sponsoring

Bevorderd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie investeert in uw toekomst

Fotoverantwoording

Hieronder worden de auteurs van de op www.eifel-natur-reisen.de gebruikte foto's genoemd:

A. Parday, A. Savin, A. Simantke, A.Pironet, Anna Ippendorf, Archiv Eifel Tourismus GmbH, Arne List, Bernd Haynold, Betty - pixelio.de, Biologische Station des Kreises Düren, Centre Nature Botrange, Corinna Heer, Daniela Roth - pixelio.de, David Castor, Enrico Blasutto, Fornax, Fritz Geller-Grimm, Gassen, Gilles San Martin, Guido Priske, H. Grabe, Hans Hillewaert, ile - pixelio.de, James Lindsey, Joan Simon, Jörg Hempel, Katja Winter, Klaus Gebhart, Klaus-Peter Kappest, Kopernikus1966, Kreis Euskirchen, Lilly M, Loz, Lukas Riebling, Lukasz Lukasik, Lutz Voigtländer, LVR Freilichtmuseum Kommern, M. Koziol, Marek Szczepanek, Mark Medcalf, Mg-k, Müller, Natur- & Geopark Vulkaneifel GmbH, Nordeifel Tourismus GmbH, Orchi, R. Schmidt, R. Stöwesand, Raskob, Rolf Hilgers, Rosenzweig, Rureifel-Tourismus e.V., S. Wahlen, Sascha Wilden, Ulla Anne Giesen, Ulrich Laube, vogelsang ip, W.Duex, Werner Witte

© 12qwerty - Fotolia.com
© Cisek Ciesielski - Fotolia.com
© Schellig - Fotolia.com
© Ornitolog82 - Fotolia.com
© papinou - Fotolia.com
© Gregor Buir - Fotolia.com
© Alois - Fotolia.com
© SanGero - Fotolia.com
© Gail Johnson - Fotolia.com
© Johanna Mühlbauer - Fotolia.com
© hfox - Fotolia.com
© Joachim Neumann - Fotolia.com
© Art_man - Fotolia.com
© Martina Berg - Fotolia.com
© Xaver Klaußner - Fotolia.com

Algemene gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht en rechten op tekens

Alle rechten zijn voorbehouden. De website en alle daarin opgenomen teksten, afbeeldingen, grafieken, videosequenties, geluidsdocumenten en overige bijdragen zijn onderhavig aan het auteursrecht en de wetten ter beschermingen van intellectueel eigendom. Alle inhoud is enkel voor persoonlijke informatie bestemd. Alle commerciële toepassingen, de publicatie, de nadruk, de digitale vermenigvuldiging of de doorgave aan derden - ook in delen of in verder verwerkte vorm - is enkel met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de aanbieder toegestaan. Dit geldt ook voor de opname in externe websites en online diensten net als de opslag of vermenigvuldiging in databanken of op datadragers. In geval van een overtreding behoudt de aanbieder zich iedere vorm van juridische stappen, in het bijzonder de vordering van schadevergoeding, voor. Alle op de website afgebeelde logo's van de aanbieder zijn wettelijk beschermde merken en mogen zonder toestemming vooraf van de aanbieder niet gepubliceerd of op welke andere manier dan ook worden gebruikt. Ook alle overige op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken zijn onbeperkt onderhavig aan de bepalingen van de op dat moment van kracht zijnde rechten op tekens en de eigendomsrechten van de op dat moment geregistreerde eigenaar. Alleen het noemen ervan betekent uitdrukkelijk niet dat zulke logo's of handelsmerken niet door het recht van derden zijn beschermd. Voor ongevraagd ingestuurde manuscripten, teksten, beelden, grafieken, videosequenties, geluidsdocumenten en overige bijdragen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Met de overhandiging van de betreffende bijdragen verkrijgt de aanbieder het onbeperkte recht voor het gebruik van de bijdragen. De aanbieder neemt echter geen verplichting op zich voor de publicatie ervan en sluit iedere verantwoordelijkheid in het kader van later gebruik uit. De inzenders van bijdragen staan ervoor in dat de bijdragen vrij van auteursrechten zijn. Deze gebruiksvoorwaarden en de volledige rechtsbetrekkingen tussen de gebruikers en de website van Eifelnaturreisen zijn uitsluitend onderhavig aan het Duitse recht. Mochten afzonderlijke bepalingen van de gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden onaangetast.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites, die buiten het verantwoordelijkheidsgebied liggen van ENR en die door middel van hyperlinks via bauer-kirch.de bereikt worden, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden in het geval waarin de ENR kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en aanvaardbaar zou zijn, het gebruik in geval van onwettige inhoud te voorkomen. ENR verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de link geen illegale inhoud op de te linken pagina's herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's heeft ENR geen enkele invloed. Daarom distantieert ENR zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte /verbonden pagina's, die na de plaatsing van de link zijn veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en ook voor vreemde bijdragen in door ENR aangemaakte gastenboeken, discussieforums, linkindexen, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken, waarvan de inhoud door externe schrijftoegangen toegankelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk, waarnaar verwezen werd, niet degene die via links enkel verwijst naar de betreffende publicatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is zorgvuldig onderzocht. De aanbieder en de betreffende geautoriseerde auteur nemen echter geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verantwoordelijkheid of garantie over voor de actualiteit, inhoudelijke juistheid, volledigheid of andere kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Verantwoordelijkheidsaanspraken tegen de aanbieder of de betreffende auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van verouderde, onjuiste, onvolledige of qua kwaliteit gebrekkige informatie is veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, indien bij de aanbieder of de betreffende auteur geen sprake is van aanwijsbare opzettelijke schuld of schuld door grove nalatigheid. Alle inhoud van de website is vrijblijvend en niet bindend. De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of de totale inhoud van de website zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, uit te breiden, geheel te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken. Adviezen of informatie, die de aanbieder in het kader van zijn website verstrekt, vormen geen garantie door de aanbieder of de betreffende auteur, indien dit niet vooraf uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen. De aanbieder geeft verder geen garantie dat de website of de server, die zij ter beschikking stelt, geen virus of andere schadelijke elementen bevatten. Het gebruik van de website vindt plaats op eigen risico, de gebruiker is in het bijzonder alleen verantwoordelijk voor eventueel dataverlies of schade aan zijn computersysteem.